Duktalni karcinom in situ - DCIS

 

Dobrý den,

 

je

 mi 39 let, před 3 týdny jsem podstoupila na plastické chirurgii modelaci prsou z důvodu velkého rozdílu velikosti mezi prsy. Lékař mi z levého prsu odebral žlázu a tu poslal na histologii, protože se mu nelíbila.

Nyní ve středu při převazu mi bylo na klinice plasticke chirurgie sdeleno, že nález je bohužel, cituji ze zprávy: V resekované tkáni jsme téměř ve všech odebranych vzorcích zastihli dilatované dukty i lobuly vyplněné solidní, středně pleomorfní epiteliární proliferací. V některých duktech jsou drobne centrální nekrosy-struktury DCIS a kancerisace lobulů. Invasivni nádorové struktury nebyly ve vysetrovanych vzorcích zjištěny.Okolní tkáň mléčné žlázy má převahu kolagenniho vaziva s obrazem fibroadenomatoidní hyperplasie. Vzhledem k nemožnosti orientace vzorku nelze posoudit, zda nádorové struktury dosahují do okraje. 

 Imunohistochemicke vyšetření: 

calponin-prokazuje myoepitelie ve všech strukturách, Ki 67 - 15%, estrogen - slabě 90%,  progesteron - nepravidelna positivita až 80%,  Závěr: DCIS, Mikroskopicky grading WHO (totožný s Nottinghamskou klasifikaci) = gr. 2, Kancerisace lobulů. Bez nálezu invazivnich nádorových struktur. Na základe tohoto nálezu mi bylo doporučeno objednat se na onkologii, což jsem udělala a nyní jsem po první návštěvě u paní doktorky v onkologické ordinaci.  Paní doktorka mi doporučila, cituji ze zprávy:

- s ohledem na nález DCIS, kde není jistota rozsahu postižení prsu, indikována k mastectomii s vložením implantátu v jedné době a genetické testování . 

 Chci se zeptat, myslíte si, že je toto jediná správná možnost, když bych toto musela podstoupit, ráda bych samozřejmě podstoupila odstranění žláz i z druhého prsu a též vložení implantátu. Není skutečně možné odstranit jen "něco" z prsu?  Ozařování by nestačilo, k čemu byste se přikláněli? Je pro mě důležité před tímto zákrokem znát více názorů, bojím se. 

 Dále se chci zeptat,  na co mi bude testování DNA, abych do budocna věděla, že budu mít jinou rakovinu? Nebo moje děti, aby se od 18-ti let věku stresovali? Mě se na ten test ani nechce jít.. A navíc jeho výsledky trvají 3 měsíce. Jak vůbec mohu s touto dg. čekat na event. operaci?

Moje matka onemocněla sice CA prsu, ale bylo jí 59 let a v rodině je jediná. Nyní má rok po léčbě chemo + ozařování,  nyní hormony. Děkuji velmi za pomoc.

D.


 Odpověď:

Milá Danielo, u neinvaziního zhoubného nádoru prsu, což je Váš případ,  se doporučuje léčba dle tzv. van Nuyss score, kde se bodově hodnotí velikost, okraje, grade, váš věk , ženy s 4-6 body se jen sledují, 7-8 bodů ozařují a s vyšším score než 8 je doporučovaná ablace, důvodem je stoupající riziko, že se  nádor vrátí. Pokud byste se chtěla vyhnout ablaci , musel by asi operatér udělat ještě znovu excizi z okrajů. Podle nálezu by pak bylo možné spočítat  score a rozhodnout se. Ablace je krajní řešení , které způsobuje nejistota ohledně rozsahu nemoci. Další možností je zvážit přínos a přpadná nebezpečí hormonální léčby tamoxifenem. Genetické vyšetření je možné udělat , ale asi nebude možné čekat s rozhodnutím na jeho výsledek. Mám podobnou nemocnou, která měla oboustrannou zmenšovací operaci s nálezem  arcinoma in situ. Ablaci nechtěla, léčím ji tamoxifenem, radioterapii vzhledem k malému rozsahu nepotřebovala. 

 van Nuyss score:
1/ velikost nádoru 
 
1: nádor menší než 1,5 cm
2: 1,5 - 4 cm
3: nádor větší než 4 cm
 
2/ čisté okraje 
 
1: okraj větší než 9mm
2: okraj 1-9 mm
3: okraj menší než 1mm
 
/ grading 
 
1: G1, nízké riziko, bez nekroz
2: G2 nízké riziko s nekrozami
3: vysoké riziko s nekrozami nebo bez nich
 
4/ věk nemocné
1: starší 60let
2: 40-60let
3: mladší 40let

s pozdravem PT

Vážená paní doktorko,  moc děkuji,  že jste mi odepsala, i přesto,  že je víkend,  velmi si toho vážím. 
Jestli bych mohla,  prosim ještě o doplňující dotaz: - vzhledem k tomu,  že mám měsíc po operaci prsou (ta modelace), kdybych podstoupila excizi a byla pro mě nutná dále dle nalezených výsledků stejně ablace je to pro mě jen další operace navíc,  že?  Po psychické stránce pro mě bude myslím lepší ta ablace, zde bych se vyhnula pak i ozařování a užívací hormonů? 
- pokud se rozhodnu pro ablaci,  má pro mě testování smysl v tom, že bych si v případe výskytu dědičných genů mohla dát preventive odstranit i vaječníky. .? Je to tak?
- poslední dotaz je, že se prý čeká na mastectomii i rok. Jsem schopna s tímto typem nádoru počkat do te doby? Nevím,  jestli to psychicky zvládnu.  I kdyby to bylo třeba na podzim, není to pozdě? Asi bych byla nucena si celou operaci pak zaplatit na soukrome klinice. V srpnu mame odletět na dovolenou k moři,  mám se něčeho obávat?  Myslíte,  že mohu odcestovat,  nemůže se mi nádor rozrůst,  ani vlastně nevím, jak dlouho ho v s obě v té to in situ fázi mám. ..
Děkuji Vám,  pokud byste mi ještě odpověděla,  budu vděčná,  je pro mě důležité mít alespoň ještě jeden odborný názor.  Zdraví
Daniela


Odpověď II.

Milá Danielo,mastektomie je jednoduchá operace , kterou je možné zorganizovat cca do 14 ti dnů. Opravdu by Vás nejspíš zbavila  nutnosti ozařování a léčby hormony, ale také vás  definitivně zbaví  vašich prsou. Je možné samozřejmě podstoupit plastiku, ( na tu se opravdu čeká) , ale  už to nikdy nebudou vaše původní prsa.

 

 

Webhosting pro OSUDY.CZ poskytuje zdarma od roku 2005 společnost IGNUM, s.r.o.